نمونه طرحی سایت فستیوال موسیقی آواک به همراه پرتال کاربری و عضویت ویژه (AVAKFESTIVAL.COM)

این کار توسط فستیوال موسیقی آواک سفارش شده که دارای پنل کاربری اختصاصی ، طراحی اختصاصی کاربری ، سیستم ثبت نام و ورود سفارشی طبق فیلد ها و نیاز مشتری ، سیستم عضویت ویژه و پرداخت حق عوضیت در دوره های زمانی و همچنین قابلیت مدیریت کاربران و فایل های ارسالی آن ها میباشد.